Kontakt z nami

Dane teleadresowe

Email: kontakt @ ehsol.pl
Siedziba: eHealth Solutions Sp. z o.o.
80-137 Gdańsk
ul. Starodworska 1
Dane: NIP 9571042462
KRS 0000362880
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VII Wydział KRS