Kontakt z nami

Dane teleadresowe

Email: kontakt@ehsol.pl
Telefon: 516 194 386
Siedziba: eHealth Solutions Sp. z o.o.
80-172 Gdańsk
ul. Trzy Lipy 3
Dane: NIP 9571042462
KRS 0000362880
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VII Wydział KRS