Opracowywanie interdyscyplinarnych rozwiązań

Umiejętność współpracy na styku nowych technologii oraz edukacji zdrowotnej, profilaktyki chorób i medycyny umożliwia kreowanie nowatorskich rozwiązań dla zdrowia publicznego. Wspólna praca specjalistów różnych dziedzin (lekarzy, menedżerów projektów, informatyków, inżynierów i spec. zdrowia publicznego) owocuje rozwiązaniami, które odpowiadają na zdrowotne potrzeby społeczeństwa XXI w. Dokonujemy efektywnego transferu wiedzy między dyscyplinami nauki i zarządzania.