Telemedycyna – systemy telemedyczne

W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie wynikające ze zrealizowanych projektów, świadczymy usługi związane z opracowywaniem i wdrażaniem rozwiązań i systemów telemedycznych o różnej skali.

Telemedycyna jest najnowszą formą świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej łączącą w sobie elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii pozwala ona przełamywać geograficzne bariery, pozwalając na wymianę specjalistycznych informacji. Pozwala przeprowadzić diagnozę na odległość.

Diagnozowanie i monitorowanie zdrowia pacjentów w domu, m.in. tych chorujących na serce, cukrzyków czy astmę, jest już praktykowane. Korzyści płynące z tego typu zastosowań czerpią obie strony: lekarze monitorują na bieżąco stan zdrowia swoich pacjentów obniżając tym samym koszty ekonomiczne utrzymania jednostek sanitarnych; pacjenci zyskują komfort lepszej jakości usług połączonej z wygodą, jaką jest przebywanie w dowolnym miejscu.

Do głównych zalet telemedycyny należą m.in.:

  • ułatwienie dostępu do specjalistycznej opieki medycznej mieszkańcom małych miast i wsi,
  • pomoc w usługach specjalistycznych oraz konsultacjach dla mniejszych ośrodków medycznych,
  • polepszenie opieki zdrowotnej na odizolowanych lub odległych obszarach,
  • szybka diagnoza i pomoc medyczna w ratownictwie,
  • zmniejszona hospitalizacja i zredukowanie konieczności dojazdów pacjentów,
  • zmniejszone ogólne koszty leczenia i opieki zdrowotnej,
  • oszczędności wynikające z usprawnień administracyjnych,
  • umożliwienie realizacji badań naukowych, dotychczas wymagających pracochłonnych dojazdów oraz scalania danych rozproszonych po różnych jednostkach służby zdrowia,
  • zmniejszenie barier w komunikacji pomiędzy ośrodkami służby zdrowia.