Gamifikacja w Promocji Zdrowia

Gamifikacja w Promocji Zdrowia

Gamifikacja w Promocji Zdrowia

Wykorzystując potencjał płynący z mechanizmów grywalizacyjnych opracowujemy i wdrażamy rozwiązania, których celem jest podniesienie świadomości zdrowotnej oraz kreowanie zachowań zdrowotnych i prozdrowotnych poprzez aktywny udział uczestników we wzajemnej rywalizacji.

Tworzymy rozwiązania oparte o mechanizmy terenowe, fabularne, a także dedykowane koncepcje będące odpowiedzią na indywidualne potrzeby klienta oraz specyfikę problemu będącego przedmiotem zainteresowania.