Programy Zdrowotne 2.0

Programy Zdrowotne 2.0

Programy Zdrowotne 2.0

Narzędzia informatyczne umożliwiające aktywne uczestnictwo użytkownika w procesie diagnostycznym, czego efektem jest tworzony na miarę potrzeb zdrowotnych indywidualny plan postępowania zdrowotnego można nazwać mianem nowoczesnej interwencji zdrowotnej. Dobry program zdrowotny, to program dotyczący rzeczywistego problemu zdrowotnego, właściwie wybranej grupy docelowej, wobec której stosuje się skuteczne metody oddziaływania, w tym nowe technologie.