Zdrowie Publiczne

Zdrowie Publiczne

Zdrowie Publiczne

Działania związane z nauką i sztuką tworzenia warunków życia sprzyjających zdrowiu oraz kształtowania społecznych zachowań zdrowotnych powinny być wspierane technologią teleinformatyczną, która pozwala na bardziej skuteczne interwencje populacyjne.

Budowanie potencjału zdrowotnego społeczeństwa wymaga współpracy systemu opieki zdrowotnej ze wszystkimi sektorami życia społecznego odpowiedzialnymi za zdrowie.