Zdrowie 2.0 i Medycyna 2.0

Zdrowie 2.0 i Medycyna 2.0

Zdrowie 2.0 i Medycyna 2.0

Ewolucja technologii i samego przemysłu medycznego prowadzi do wykreowania nowej generacji opieki zdrowotnej dla jej odbiorców, osób ją zapewniających i płatników. Poprzez przemianę narzędzia używanego przede wszystkim do uzyskiwani informacji w narzędzie współpracy i interakcji społecznej.

Zdrowie 2.0 jest generowaną przez użytkowników opieką zdrowotną. Daje się przewidzieć że narzędzia informacji o sprawowaniu opieki w przyszłości będą kombinacją pomiędzy zapisami obserwacjami pacjentów i Internetem, z pacjentem i lekarzem znajdującymi się w punkcie przecięcia tych dwóch bez potrzeby zwracania uwagi na technologię.

Zdrowie 2.0 jest definiowane przez połączenie danych zdrowotnych i informacji o zdrowiu z doświadczeniem pacjenta poprzez użycie ICT (technologii informacyjnych i komunikacyjnych), pozwalające obywatelowi stać się aktywnym i odpowiedzialnym partnerem w jego/jej drodze do zdrowia i do opieki zdrowotnej.

Jedną z istotnych dziedzin w kreowaniu Zdrowia 2.0 są metody wprowadzania narzędzi gamifikacyjnych do procesów promocji zdrowia.