Interwencja Antynikotynowa

Narzędzie wspierające działania związane tzw. minimalną interwencją antynikotynową (MIA) wobec osób uzależnionych od nikotyny. Narzędzie pozwala lekarzom i pielęgniarkom realizować działania dotyczące edukacji zdrowotnej w ramach profilaktyki chorób odtytoniowych.  Efektem pracy z wykorzystaniem narzędzia jest opracowanie dla osoby uzależnionej od nikotyny indywidualnego planu zerwania z nałogiem palenia.