Ocena Sprawności Krążeniowo-Oddechowej

Narzędzie umożliwia dokonanie oceny i monitorowanie sprawności krążeniowo – oddechowej (wydolności fizycznej) u dzieci i młodzieży w wieku 6 – 15 lat.  Narzędzie pozwala prowadzić nauczycielom i pielęgniarkom działania związane z promocją aktywności fizycznej, jako podstawowego elementu zdrowego stylu życia. Efektem pracy z wykorzystaniem narzędzia jest opracowanie dla dziecka indywidualnego planu postępowania zdrowotnego w zakresie utrzymania lub zwiększania aktywności fizycznej. Aplikacja udostępniona jest użytkownikom serwisu promotorzyzdrowia.pl w ramach szkolenia Monitorowanie wydolności fizycznej.