Kalkulator Rozwoju Fizycznego

Narzędzie mobilne umożliwiające ocenę i monitorowanie parametrów antropometrycznych i ciśnienia tętniczego u osób w wieku 2 – 18 lat.

Tworząc aplikację zakładaliśmy dwie grupy odbiorców, dla których to proste narzędzie może okazać się przydatne:

Rodzice, którzy zainteresowani są rozwojem dziecka i chcą śledzić zmiany parametrów antropometrycznych i budowy ciała. Przygotowaliśmy dla nich algorytmy pokazujące te dane przy odwołaniu ich do norm i układów referencyjnych. Rozwój dzieci można śledzić zapisując dane historyczne w profilu dziecka. Chcemy zachęcać, aby rodzice odchodzili od stawiania kresek na framudze od drzwi, w kierunku zapisu informacji w aplikacji, co dodatkowo ułatwi im obserwację  rozwoju w kontekście wartości pożądanych dla płci i wieku. Ma to oczywiście także znaczenie edukacyjne (alfabetyzacja zdrowia).

Lekarze (głównie pediatrzy, ale nie tylko), dla których obserwacja rozwoju dziecka jest istotna z punktu widzenia klinicznego (np. przy otyłości) lub chcą pełnić rolę promotorów zdrowia. W kontekście chorób cywilizacyjnych, o przejmowanie takiej roli przez sektor opieki zdrowotnej zabiega WHO (reorientacja zdrowia). Nasza aplikacja może im posłużyć, jako proste narzędzie do przeprowadzenia krótkiej interwencji dotyczącej zasad prawidłowego odżywiania. W tym celu stworzyliśmy funkcjonalność wysyłania na dowolny email elektronicznej karty badania dziecka zawierającej materiały edukacyjne. Dodatkowo, szczegółowe informacje dotyczące rozkładu centylowego takich cech jak: wysokość i masa ciała, BMI, ciśnienie tętnicze i obwody ciała mogą okazać się przydatne w diagnostyce i leczeniu wielu chorób.

W oparciu o aktualne układy referencyjne dla dzieci i młodzieży pozwala rodzicom i opiekunom monitorować rozwój fizyczny w zakresie:

 • centyla masy ciała
 • centyla wysokości ciała
 • BMI
 • centyla BMI
 • klasyfikacji masy ciała
 • poprawnego zakres masy ciała (dla danej płci, wieku i wysokości ciała)
 • centyla ciśnienia tętniczego skurczowego
 • centyla ciśnienia tętniczego rozkurczowego
 • klasyfikacji ciśnienia tętniczego
 • centyla obwodu talii
 • centyla obwodu bioder.

Aplikacja pozwala także osobom odpowiadającym za profilaktykę chorób cywilizacyjnych (np. lekarzom, pielęgniarkom, nauczycielom, itd.) realizować  działania związane z edukacją zdrowotną w zakresie utrzymywania prawidłowej masy ciała i przeciwdziałania nadciśnieniu tętniczemu. Umożliwia przygotowanie karty wyniku z materiałem edukacyjnym promującym zdrowy styl życia.

Aplikacja dostępna jest dla systemów operacyjnych iOS (App Store) i Android (Google Play).