Kreator Szkolnej Polityki Zdrowotnej

Narzędzie umożliwia tworzenie i monitorowanie szkolnej polityki zdrowotnej w zakresie aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania. Narzędzie pozwala zespołom szkolnym opracować zgodnie z europejskimi wytycznymi HEPS i w oparciu o metodykę pracy projektowej zadania służące poprawie na terenie placówki oświatowej warunków służących skutecznej promocji zdrowia (A Guide for School Policy Development on Healthy Eating and Physical Activity). Efektem pracy z wykorzystaniem narzędzia jest opracowanie dla szkoły dokumentu zawierającego harmonogram zadań realizujących wybrane cele związane z strategicznymi kierunkami wychowania do zdrowia. Aplikacja udostępniona jest użytkownikom serwisu promotorzyzdrowia.pl w ramach szkolenia Budowanie szkolnej polityki zdrowotnej.