Zintegrowana Opieka Specjalistyczna (NMC)

Narzędzie umożliwiające realizację długoterminowej, interdyscyplinarnej opieki specjalistycznej dla dzieci i młodzieży w wieku 6 – 18 lat z problemem nadwagi i otyłości oraz ich rodzin. Aplikacja pozwala prowadzić program zdrowotny dotyczący dokonania trwałych zmian  w stylu życia dzieci i młodzieży ze zdiagnozowanym ryzykiem rozwoju chorób cywilizacyjnych. Narzędzie służy jednostkom ochrony zdrowia i instytucjom naukowym do realizacji programu medycyny behawioralnej. Narzędzie udostępniane jest w ramach indywidualnych realizacji.